• Spydeberg Utemiljø - Anleggsgartner
  • Spydeberg Utemiljø - Anleggsgartner
  • Spydeberg Utemiljø - Anleggsgartner
  • Spydeberg Utemiljø - Anleggsgartner
  • Spydeberg Utemiljø - Anleggsgartner

Anleggsgartner

 utfører oppdrag for næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Vi tilbyr alle typer anleggsoppdrag inkludert:

Grøftegraving
Legging av kantstein
Støttemurer
Trapper
Belegningsstein
Skifer
Brostein
Oppgradering av uteområder

 

Ta kontakt for et godt tilbud, det er gratis.

Tjenester

Spydeberg Utemiljø AS bygger og vedlikeholder alle typer arbeider for offentlige, bedrifter og private kunder.
Vi leverer kvalitet til riktig pris.

Anleggsgartner

Vi utfører oppdrag for næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Graving

Grunnarbeid er det viktigste i alle anlegg. Vi har kompetansen og utstyret for at resultatet blir fagmessig utført.

Skjøtsel & vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold er viktig for å opprettholde god kvalitet på anlegget i mange mange år.

Snørydding

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.