Graving & Grunnarbeider

Grunnarbeide er det viktigste uansett hva vi skal lage/montere i alle anlegg, vi har kompetansen og det riktige utstyret for at resultatet blir fagmessig utført.

kan tilby:

  • Utgraving
  • Masseutskftning
  • Transport
  • Planering
  • Drenering
  • Grøfting
  • Veibygging
  • Komprimering

Ta kontakt for et godt tilbud, det er gratis.

Graving & Grunnarbeider

Tjenester

Spydeberg Utemiljø AS bygger og vedlikeholder alle typer arbeider for offentlige, bedrifter og private kunder.
Vi leverer kvalitet til riktig pris.

Anleggsgartner

Vi utfører oppdrag for næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Graving

Grunnarbeid er det viktigste i alle anlegg. Vi har kompetansen og utstyret for at resultatet blir fagmessig utført.

Skjøtsel & vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold er viktig for å opprettholde god kvalitet på anlegget i mange mange år.

Snørydding

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.