• Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold
  • Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold
  • Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold
  • Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold
  • Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold
  • Spydeberg Utemiljø - Skjøtsel & vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold er viktig for å opprettholde god kvalitet på anlegget i mange mange år.

tilbyr alle typer eiendomsdrift med faste avtaler for borettslag, bedrifter og private når det gjelder:

  • Gressklipping av store og små arealer.
  • Beskjæring av trær, busker og hekker.
  • Komplett skjøtsel & vedlikehold av deres utearealer/grøntanlegg generellt.
  • Vaktmestertjenester, sommer og vinter.

Ta kontakt for et godt tilbud, det er gratis.

Skjøtsel & Vedlikehold

Tjenester

Spydeberg Utemiljø AS bygger og vedlikeholder alle typer arbeider for offentlige, bedrifter og private kunder.
Vi leverer kvalitet til riktig pris.

Anleggsgartner

Vi utfører oppdrag for næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Graving

Grunnarbeid er det viktigste i alle anlegg. Vi har kompetansen og utstyret for at resultatet blir fagmessig utført.

Skjøtsel & vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold er viktig for å opprettholde god kvalitet på anlegget i mange mange år.

Snørydding

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.