Anleggsgartner

anleggsgartner spydeberg utemiljo 1

Anleggsgartner i Oslo, Østfold og Akershus

Spydeberg Utemiljø AS utfører oppdrag for næringseiendommer, borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Vi anleggsgartnere er med på å utvikle fremtidens byer, regioner og samfunn. Vi bidrar til renere luft, gode pusterom og gjør byene grønnere og mer bærekraftig. Som anleggsgartner er vi med å sette farge på folks hverdag ved å skape flotte uteområder, og vedlikeholde dem.

Vår arbeidshverdag som anleggsgartner først og fremst om å opparbeide og vedlikeholde utearealer. Vedlikehold av fellesområder i borettslag, varmekabler i oppkjørsler, hugging og legging av skifer eller belegningsstein er også vanlige oppgaver. Og så må vi ikke glemme beplantning, , eller grunnarbeider og fundamentering.

Anleggsgartnere har veldig varierte oppgaver. Fra mindre oppdrag for privatpersoner til store, omfattende jobber for offentlige bygg og fritidsområder.

Vi tilbyr alle typer anleggsoppdrag inkludert:

  • Grøftegraving
  • Legging av kantstein
  • Støttemurer
  • Trapper
  • Belegningsstein
  • Skifer
  • Brostein
  • Oppgradering av uteområder