Snørydding

snorydding spydeberg utemiljo header

Snørydding i Oslo, Østfold og Akershus

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.

Ta kontakt for et godt tilbud, det er gratis

Vi kan tilby faste avtaler for borettslag, bedrifter og private:

  • Snørydding
  • Snømåking
  • Snøbrøyting
  • Strøing
  • Soping
  • Feiing
  • Vaktmestertjenester
  • Sommer og vinter